ParijsPlus

...Stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs

Font Size

Cpanel

Promotieteam PARIJS PLUS

Het promotieteam is direct na de oprichting van de Stichting door het bestuur in het leven geroepen en bestaat uit vrijwilligers, waaronder 2 leden van het bestuur. 

De Kerk van Parijs voorziet grotendeels in eigen behoeften. Daarbij komt er ook steun van PARIJS PLUS om het budget te kunnen realiseren. Zonder die steun zou de Kerk van Parijs geen toekomst hebben. Uw giften zijn van harte welkom op één van de volgende rekeningnummers: NL36 INGB 0007 7900 24 of NL39 INGB 0671 3615 38, beide ten name van de Stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs.
Giften, legaten of testamentaire beschikkingen voor onze Stichting zijn aftrekbaar voor de Nederlandse inkomstenbelasting en vallen onder het gereduceerde tarief voor successierecht. Met elke notaris kunt u hierover contact opnemen. 
 
Voor de extra's voor bijvoorbeeld het pastoraat onder verstrooiden in Frankrijk, vervanging van apparatuur, uitbreiding van het gemeentewerk en het noodzakelijk onderhoud aan de pastorie wil PARIJS PLUS zich garant blijven stellen. Met gepaste bescheidenheid mag gezegd worden dat dit tot nu toe elk jaar gerealiseerd kon worden, onder dankzegging aan de trouwe gevers. Het promotieteam ervaart het als een zegen op het werk. De gevers worden jaarlijks herinnerd aan een vorige gift en ontvangen daarbij ook de Nieuwsbrief van de Stichting.

Actueel

 

De exploitatieoverzichten van 2012 t/m 2018 kunt u nu nalezen op onze website.

Lees meer...

 

De jaarverslagen 2011 t/m 2016 kunt u nu nalezen op onze website.

Lees meer...

 

Geldactie Lever uw oude valuta in en steun zo Parijs Plus

Lees meer...
U bevindt zich hier: Een springlevende kerk in Parijs Promotie team PARIJS PLUS

Privacyverklaring