ParijsPlus

...Stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs

Font Size

Cpanel

Een springlevende kerk in Parijs

De stichting 'Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs' (kortweg 'Parijs Plus') heeft tot doel het financieel ondersteunen van de Eglise Réformée Néerlandaise à Paris (ERN). Deze Nederlandse protestantse gemeente in Parijs is een open gemeenschap, gebaseerd op de Nederlandse Protestantse traditie en verbonden met de Protestantse Kerk in Nederland. De gemeenschap verbindt permanent in Frankrijk wonende opeenvolgende generaties van Nederlandse emigranten, Nederlanders die tijdelijk in Parijs wonen of verblijven, en Fransen en anderen die zich door huwelijk of anderszins met haar verbonden voelen.

Toekomst door samenspel

De ERN valt als kerkelijke gemeente onder de classis Zuidholland-zuid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Voor de Franse wet is de gemeente een 'Association Cultuelle', administratief en financieel zelfstandig en geheel van giften afhankelijk. Teneinde de beperkte eigen financiën van de ERN aan te vullen, werd in september 1997 door de toenmalige classis Dordrecht van de Gereformeerde Kerk in Nederland en de ERN samen de stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs opgericht. Het enige doel van de stichting is fondsenwerving ten behoeve de ERN. in 2015 heeft de - inmiddels gefuseerde - classis de banden met de stichting verbroken. Sindsdien gaat de stichting als onafhankelijke stichting verder, maar de doelstelling van de stichting blijft natuurlijk onverminderd gehandhaafd.

Medio 2020 heeft de Nederlandse Belastingdienst aan de ERN de ANBI status toegekend. Dit betekent dat giften die vanuit Nederland aan de ERN gedaan worden, in Nederland ook in aanmerking kunnen komen voor belastingaftrek. Zie verder onder 'Giften'. 

Samen kunnen we ervoor zorgen dat die kleine Nederlandse gemeente kan blijven bestaan.

Actueel

 

De exploitatieoverzichten van 2012 t/m 2018 kunt u nu nalezen op onze website.

Lees meer...

 

De jaarverslagen 2011 t/m 2016 kunt u nu nalezen op onze website.

Lees meer...

 

Geldactie Lever uw oude valuta in en steun zo Parijs Plus

Lees meer...
U bevindt zich hier: Een springlevende kerk in Parijs

Privacyverklaring