ParijsPlus

...Stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs

Font Size

Cpanel

De gemeente van de Kerk van Parijs

De Kerk van Parijs vindt haar oorsprong in de samenkomsten her en der in Frankrijk, van groepjes Nederlandse agrariërs die na de Eerste Wereldoorlog naar Frankrijk trokken. Deze werden gehouden onder leiding van predikanten en evangelisten die bereid waren vanuit België en Nederland over te komen.

Vlak na de Tweede Wereldoorlog volgde een nieuwe golf van emigranten. Intussen was in 1944 de eerste hervormd-gereformeerde kerk in Parijs geïnstitutionaliseerd. Sindsdien is deze gemeente voor duizenden Nederlanders een plaats geweest waar zij via eigen taal hun geloof konden beleven. In 1948 werd de gemeenschap officieel Gereformeerd. Dat had geen inhoudelijke reden maar een functionele: de GKN stonden ook buiten de landsgrenzen Gereformeerde kerken toe, of beter: de vorming van die kerken werd gestimuleerd. Hervormden deden dat principieel niet. De classis Dordrecht van de GKN was destijds de meest zuidelijke classis en om die reden werd de Kerk van Parijs daaraan toegevoegd. Ruim 55 jaar eerder dan in het moederland kwam een oecumenische gemeente, een eerste SoW-gemeente avant la lettre, tot stand waarin ouderen en jongeren afkomstig uit meer orthodoxe en uit het ‘midden' van de kerk (Hervormden en Gereformeerden) en de vrijzinnigen. Daarnaast zijn er ook enkele Rooms-katholieke leden, Franse partners van Nederlandse leden die aangesproken worden door de sfeer van de Nederlandse kerk.

De open grenzen in Europa, met name vanaf het begin van de jaren negentig, zorgen er voor dat vooral steeds meer jongeren tussen 20 en 35 jaar naar Frankrijk komen, voor een kortdurende stage of studie. Ook komen steeds meer mensen naar Parijs of wijde omgeving om er een eigen bedrijf te beginnen, of zijn door een (internationaal) bedrijf uitgezonden voor een langere periode. Zij die bewust op zoek zijn naar een kerk in hun omgeving, of misschien wat op meer afwachtende manier op zoek naar sociale contacten, nemen contact op met de Kerk van Parijs. Een enkele schipper en toeristen, hoewel kortstondige voorbijgangers, houden de gemeente al vele jaren mee in stand. Dat ook vluchtige contacten vaak langdurig stand houden, verraadt het aantal van 385 ERN-kerkbrieven die maandelijks worden verstuurd. Alhoewel er in veel kerken een tijdlang gedacht is dat het fenomeen Nederlandse kerk in het buitenland van voorbijgaande aard zou zijn, blijkt dit toch niet zo te zijn. Juist waar schaalvergroting om zich heen grijpt (mondialisering, het verenigde Europa) met al zijn goede kanten, blijkt dat veel mensen op zoek gaan naar kleinere verbanden, waarin vertrouwen, herkenbaarheid, openheid een belangrijke rol spelen. Het gaat niet om het koste wat kost vasthouden aan de goeie ouwe tijd, maar om de erkenning dat de wijze waarop gemeente-zijn altijd te maken heeft met de concrete manier waarop de gemeente leeft. Cultuur, taal, gewoontes zijn onontbeerlijke middelen waardoor de gemeente haar geloof beleeft. Voor de 'oudgedienden' die al jaren in Frankrijk wonen en de continuïteit van de Kerk van Parijs waarborgen, wordt de kerk als een ‘thuishaven' beschouwd. Ontmoeting rondom het Woord, ontmoeting met elkaar
De gemeente te Parijs wil een ontmoetingsplek zijn waar ruimte is voor bezinning en waar naar elkaar wordt omgezien. Aandacht voor elkaar vinden we belangrijk, juist omdat de gemeenteleden zo verspreid in en rondom Parijs wonen. Iedere zondagmorgen wordt er in Parijs een viering gehouden met een Nederlandse predikant. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie en thee. Tijdens de vieringen is er voor de kleinste kinderen oppas en voor de grote kinderen (4 tot 12 jaar) wordt eens in de twee weken kindernevendienst georganiseerd.
Door de week treffen gemeenteleden elkaar 's avonds bij gesprekskringen in en rondom Parijs. Iedere deelnemer kan daar zijn of haar actualiteit inbrengen. Voor wie graag leest is er een literatuurkring en iedereen die van zingen houdt kan zich aansluiten bij de cantorij.
Als Nederlandse gemeente vormt de ERN een 'liaison' tussen de Nederlandse en de Franse taal en traditie. Bijzondere diensten zoals Kerst, Pasen, maar ook doop-, huwelijks- of uitvaartdiensten zijn dan ook vaak tweetalig van opzet.

Kerkgebouw

De gemeente heeft onderdak gekregen in het kerkje van de Franse Lutherse Kerk en de kerkdiensten vinden elke zondag om 9.45 uur plaats in de: 
Eglise Luthérienne de la Trinité 
172, Boulevard Vincent Auriol 
75013 Paris (métro Place d'Italie)

Predikant

Sinds medio 2018 is ds. Ruth van der Waall-Scheaffer predikant van de ERN (www.ruthvanderwaall.com)

De pastorie is te vinden op: 

9, rue Rouget de l'Ilse
92150 Suresnes

Informatie

De Kerk van Parijs heeft een website waarop nuttige informatie is te vinden. De site is te vinden op: www.ernparis.fr

Actueel

 

De exploitatieoverzichten van 2012 t/m 2018 kunt u nu nalezen op onze website.

Lees meer...

 

De jaarverslagen 2011 t/m 2016 kunt u nu nalezen op onze website.

Lees meer...

 

Geldactie Lever uw oude valuta in en steun zo Parijs Plus

Lees meer...
U bevindt zich hier: Een springlevende kerk in Parijs De gemeente van de Kerk van Parijs

Privacyverklaring