ParijsPlus

...Stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs

Font Size

Cpanel

Giften


Via de bank

U kunt uw gift overmaken naar één van de volgende rekeningen: NL36 INGB 0007 7900 24  of  NL39 INGB 0671 3615 38, beide ten name van Stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs. Sinds 1 januari 2008 is onze stichting door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder RSIN/fiscaal nummer 806340319. Sinds medio 2020 heeft de Belastingdienst ook aan de ERN zelf de ANBI status toegekend, onder RSIN/fiscaal nummer 826244385. Uw giften kunt u dus ook direct overmaken op de rekening van de ERN: NL18 INGB 0000 0520 76 ten name van de ACERN (Association Cultuelle de l'Eglise Réformée Néerlandaise) te Parijs.

Fiscaal voor u: giften en schenkingen

Met uitzondering van de periodiek giften (waarover hieronder meer) moet uw gift aan goede doelen, om voor belastingaftrek in aanmerking te komen, per jaar méér bedragen dan 1% van uw verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek (met een minimum van circa € 60). Het verzamelinkomen is het gezamenlijk bedrag van inkomen uit werk, woning en aanmerkelijk belang en uw belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. Per kalenderjaar mag u maximaal 10% van uw verzamelinkomen vóór toepassing van de 'persoonsgebonden aftrek' aftrekken. Indien u een partner heeft worden de giftendrempel en het giftenmaximum gebaseerd op het gezamenlijke bedrag van de verzamelinkomens vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Schenkingen zijn aftrekbaar in Box 1: inkomsten uit werk en woning. Een schenking valt onder de zogenaamde 'persoonsgebonden aftrek'. Indien u gedurende het gehele kalenderjaar een partner heeft, worden de giften samengevoegd. De grondslag van de giftenaftrek is het zogenaamde verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is het gezamenlijke bedrag van het inkomen uit werk en woning, het inkomen uit aanmerkelijk belang en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen, verminderd met eventuele aftrekposten. Indien u het hele kalenderjaar een partner heeft vormt uw gezamenlijk verzamelinkomen de grondslag.

Periodieke giften: Meer schenken zonder netto meer te betalen.

Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger geworden om een gift aan een ANBI-instelling te doen die fiscaal volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Normale giften zijn alleen aftrekbaar boven 1 procent en tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Die drempel geldt niet voor een periodieke gift. Dat was voor 1 januari 2014 al zo, maar alleen als dit was vastgelegd in een notariële akte. Een periodieke gift kan nu ook via een overeenkomst tussen de schenker en ontvanger worden geregeld. Dat is eenvoudiger en scheelt uiteraard ook de kosten voor een notaris. De overeenkomst voor een periodieke gift heeft een looptijd van minimaal vijf jaar. Omdat de kosten voor een notaris kunnen worden vermeden, levert elke euro die meer wordt gegeven ook direct meer op. 

Erfstellingen en legaten

Parijs Plus hoopt regelmatig te worden bedacht in testamenten. Wilt u uw steun aan ons werk ook na uw dood laten voortleven, dan zijn er twee mogelijkheden: een erfstelling of een legaat. In geval van een erfstelling laat u een bepaald percentage van uw totale erfenis aan Parijs Plus na. Bij een legaat gaat het om een door u tevoren vastgesteld bedrag. Maar een legaat kan ook onroerend goed omvatten, aandelen, of kunstvoorwerpen. In deze gevallen maakt Parijs Plus de nalatenschap zo gunstig mogelijk te gelde. Een testament moet altijd worden opgemaakt door een notaris.

 

 

Actueel

 

De exploitatieoverzichten van 2012 t/m 2018 kunt u nu nalezen op onze website.

Lees meer...

 

De jaarverslagen 2011 t/m 2016 kunt u nu nalezen op onze website.

Lees meer...

 

Geldactie Lever uw oude valuta in en steun zo Parijs Plus

Lees meer...

Privacyverklaring