ParijsPlus

...Stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs

Font Size

Cpanel

ANBI

Naam van de instelling : Stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs
RSIN/fiscaal nummer ANBI : 8036 40 319
Doelstelling De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd en heeft ten doel het op vrijwillige basis financieel ondersteunen van de kerk: Association Cultuelle de l'Eglise Réformée Néerlandaise (ERN) à Paris, ofwel de Nederlandse Kerk van Parijs.
Hoofdlijnen van het beleidsplan De stichting zal jaarlijks uitkeren, voor zover het vermogen van de stichting toereikend is, het jaarlijks tekort van de jaarrekening van de ERN te Parijs, met dien verstande dat laatstgenoemde zich voldoende heeft ingespannen om eigen inkomsten te verkrijgen,
Naam en fucntie van bestuurders Zie pagina Bestuur en Financiën
Beloningsbeleid n.v.t.
Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten Jaarverslag 201120122013 en 2014 van de secretaris, en zie verder onder 'Actueel'
Financiele verantwoording Financieel Jaarverslag 20122013 en 2014 en zie verder onder 'Actueel'

 

Actueel

 

De exploitatieoverzichten van 2012 t/m 2018 kunt u nu nalezen op onze website.

Lees meer...

 

De jaarverslagen 2011 t/m 2016 kunt u nu nalezen op onze website.

Lees meer...

 

Geldactie Lever uw oude valuta in en steun zo Parijs Plus

Lees meer...

Privacyverklaring