Notice: Undefined index: mime in /www/parijsplus/plugins/system/jat3/jat3/core/head.php on line 172 Notice: Undefined index: media in /www/parijsplus/plugins/system/jat3/jat3/core/head.php on line 172 Notice: Undefined index: attribs in /www/parijsplus/plugins/system/jat3/jat3/core/head.php on line 172 Notice: Undefined index: mime in /www/parijsplus/plugins/system/jat3/jat3/core/head.php on line 172 Notice: Undefined index: media in /www/parijsplus/plugins/system/jat3/jat3/core/head.php on line 172 Notice: Undefined index: attribs in /www/parijsplus/plugins/system/jat3/jat3/core/head.php on line 172 Notice: Undefined index: mime in /www/parijsplus/plugins/system/jat3/jat3/core/head.php on line 172 Notice: Undefined index: media in /www/parijsplus/plugins/system/jat3/jat3/core/head.php on line 172 Notice: Undefined index: attribs in /www/parijsplus/plugins/system/jat3/jat3/core/head.php on line 172 Notice: Undefined index: mime in /www/parijsplus/plugins/system/jat3/jat3/core/head.php on line 172 Notice: Undefined index: media in /www/parijsplus/plugins/system/jat3/jat3/core/head.php on line 172 Notice: Undefined index: attribs in /www/parijsplus/plugins/system/jat3/jat3/core/head.php on line 172 Notice: Undefined index: mime in /www/parijsplus/plugins/system/jat3/jat3/core/head.php on line 172 Notice: Undefined index: media in /www/parijsplus/plugins/system/jat3/jat3/core/head.php on line 172 Notice: Undefined index: attribs in /www/parijsplus/plugins/system/jat3/jat3/core/head.php on line 172 Notice: Undefined index: mime in /www/parijsplus/plugins/system/jat3/jat3/core/head.php on line 172 Notice: Undefined index: media in /www/parijsplus/plugins/system/jat3/jat3/core/head.php on line 172 Notice: Undefined index: attribs in /www/parijsplus/plugins/system/jat3/jat3/core/head.php on line 172 Notice: Undefined index: mime in /www/parijsplus/plugins/system/jat3/jat3/core/head.php on line 172 Notice: Undefined index: media in /www/parijsplus/plugins/system/jat3/jat3/core/head.php on line 172 Notice: Undefined index: attribs in /www/parijsplus/plugins/system/jat3/jat3/core/head.php on line 172 Notice: Undefined index: mime in /www/parijsplus/plugins/system/jat3/jat3/core/head.php on line 172 Notice: Undefined index: media in /www/parijsplus/plugins/system/jat3/jat3/core/head.php on line 172 Notice: Undefined index: attribs in /www/parijsplus/plugins/system/jat3/jat3/core/head.php on line 172 Notice: Undefined index: mime in /www/parijsplus/plugins/system/jat3/jat3/core/head.php on line 172 Notice: Undefined index: media in /www/parijsplus/plugins/system/jat3/jat3/core/head.php on line 172 Notice: Undefined index: attribs in /www/parijsplus/plugins/system/jat3/jat3/core/head.php on line 172 Giften Warning: Illegal string offset 'relative' in /www/parijsplus/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626 Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /www/parijsplus/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626 Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /www/parijsplus/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627 Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /www/parijsplus/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627 Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /www/parijsplus/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628 Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /www/parijsplus/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629 Warning: Illegal string offset 'relative' in /www/parijsplus/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632 Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /www/parijsplus/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632 Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /www/parijsplus/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632 Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /www/parijsplus/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635 Warning: Illegal string offset 'relative' in /www/parijsplus/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626 Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /www/parijsplus/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626 Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /www/parijsplus/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627 Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /www/parijsplus/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627 Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /www/parijsplus/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628 Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /www/parijsplus/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629 Warning: Illegal string offset 'relative' in /www/parijsplus/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632 Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /www/parijsplus/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632 Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /www/parijsplus/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632 Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /www/parijsplus/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635

ParijsPlus

...Stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs

Font Size

Cpanel

Giften


Via de bank

U kunt uw gift overmaken naar één van de volgende rekeningen bij de ING: NL36 INGB 0007 7900 24  of  NL39 INGB 0671 3615 38, beide ten name van Stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs.

Uw euro komt geheel ten goede aan de Kerk van Parijs. U kunt ervan verzekerd zijn dat de exploitatiekosten zo gering mogelijk gehouden worden. Sinds 1 januari 2008 is onze Stichting door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) geregistreerd onder RSIN/fiscaal nummer ANBI 806340319.

Bedankbrieven

In verband met de privacy-regels vermelden de banken geen adresgegevens meer op hun afschriften. Dit heeft tot gevolg dat wij geen bedankbrieven kunnen sturen voor ontvangen giften. Het feit wat wij niet schriftelijk reageren op een gift, is dus geen gebrek aan dankbaarheid, maar de onmogelijkheid om uw adres te achterhalen. Wel zullen wij proberen om door middel van een overboeking van 1 Eurocent onze donateurs te bedanken voor hun gift. U kunt er in elk geval van verzekerd zijn dat elke gift in dankbaarheid ontvangen wordt.

Fiscaal voor u

Met uitzondering van de periodiek giften (waarover hieronder meer) moet uw gift aan goede doelen zoals Parijs Plus, om voor belastingaftrek in aanmerking te komen, per jaar (eventueel tezamen met uw giften aan andere doelen) meer bedragen dan 1% van uw verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek (met een minimum van circa € 60). Het verzamelinkomen is het gezamenlijk bedrag van inkomen uit werk, woning en aanmerkelijk belang (belangen in een bedrijf) en uw belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. Per kalenderjaar mag u maximaal 10% van uw verzamelinkomen vóór toepassing van de 'persoonsgebonden aftrek' aftrekken. Indien u een partner heeft worden de giftendrempel en het giftenmaximum gebaseerd op het gezamenlijke bedrag van de verzamelinkomens vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Schenkingen zijn aftrekbaar in Box 1: inkomsten uit werk en woning. Een schenking valt onder de zogenaamde 'persoonsgebonden aftrek'. Indien u gedurende het gehele kalenderjaar een partner heeft, worden de giften samengevoegd. De grondslag van de giftenaftrek is het zogenaamde verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is het gezamenlijke bedrag van het inkomen uit werk en woning, het inkomen uit aanmerkelijk belang en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen, verminderd met eventuele aftrekposten. Indien u het hele kalenderjaar een partner heeft vormt uw gezamenlijk verzamelinkomen de grondslag.

Periodieke giften: Meer schenken zonder netto meer te betalen.

Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger geworden om een gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te doen die fiscaal volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Normale giften zijn alleen aftrekbaar boven 1 procent en tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Die drempel geldt niet voor een periodieke gift. Dat was voor 1 januari 2014 al zo, maar alleen als dit was vastgelegd in een notariële akte. Een periodieke gift kan nu ook via een overeenkomst tussen de schenker en Stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs worden geregeld. Dat is eenvoudiger en scheelt uiteraard ook de kosten voor een notaris.

De overeenkomst voor een periodieke gift heeft een looptijd van minimaal vijf jaar.

Nu de kosten voor een notaris kunnen worden voorkomen, levert elke euro die meer wordt gegeven ook direct meer op. In de praktijk zal het vanaf een bijdrage van circa € 150,- per jaar de moeite kunnen lonen. Dit is ook afhankelijk van mogelijke andere giften aan verschillende organisaties.

Erfstellingen en legaten

Parijs Plus hoopt regelmatig te worden bedacht in testamenten. Wilt u uw steun aan ons werk ook na uw dood laten voortleven, dan zijn er twee mogelijkheden: een erfstelling of een legaat. In geval van een erfenis laat u een bepaald percentage van uw totale erfenis aan Parijs Plus na. Bij een legaat gaat het om een door u tevoren vastgesteld bedrag. Maar een legaat kan ook onroerend goed omvatten, of aandelen, of kunstvoorwerpen. In deze gevallen maakt Parijs Plus de nalatenschap zo gunstig mogelijk te gelde. Een testament moet altijd worden opgemaakt bij de notaris.

Fonds met naam van de schenker

Parijs Plus kan samen met u bekijken of een fonds met uw naam past bij de activiteiten die in Parijs gedaan moeten worden. Tevens kan dan bekeken worden wat de mogelijkheden en onmogelijkheden voor u in uw specifieke situatie zijn. Neem bij interesse contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Schenkingen door bedrijven

Parijs Plus ontvangt ook regelmatig schenkingen van bedrijven. De fiscale regeling voor schenking door bedrijven is afhankelijk van de rechtsvorm. Schenkingen van een eenmanszaak, Vennootschap onder Firma of maatschap komen helemaal voor belastingaftrek in aanmerking. Voorwaarde is wel dat de schenking gedaan wordt in het kader van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld een schenking in het kader van sponsoring of publiciteit. Voor een besloten of naamloze vennootschap is, op jaarbasis, een schenkingsbedrag van minimaal €227,- aftrekbaar en er geldt een maximum van 6% van de winst vóór belasting. Raadpleeg altijd uw belastingadviseur alvorens van bovenstaande informatie gebruik te maken. Zie ook de websites van de belastingdienst (onderdeel schenken) en http://www.notaris.nl 

Actueel

 

De exploitatieoverzichten van 2012 t/m 2018 kunt u nu nalezen op onze website.

Lees meer...

 

De jaarverslagen 2011 t/m 2016 kunt u nu nalezen op onze website.

Lees meer...

 

Geldactie Lever uw oude valuta in en steun zo Parijs Plus

Lees meer...

Privacyverklaring